TrendThoiTrang

Báo cáo TRENDTHOITRANG dành cho ai?

Báo cáo dự báo thời trang TRENDTHOITRANG là công cụ hữu ích cho cá nhân hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thời trang, bao gồm:

  • Nhà thiết kế thời trang: báo cáo TRENDTHOITRANG là nguồn thông tin mang tính ý tưởng & gợi ý cho quá trình tư duy thiết kế và trong việc tích hợp các xu hướng thời trang mới nhất vào phong cách và ngôn ngữ thiết kế độc đáo của nhà thiết kế.
  • Doanh nghiệp thời trang (doanh nghiệp bán lẻ hoặc thương hiệu thời trang): sử dụng báo cáo TRENDTHOITRANG làm cơ sở ra các quyết định về xây dựng bộ sưu tập hoặc mua hàng (purchasing/ buying), hoặc cho hoạt động marketing và quảng bá.
  • Doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may và sản xuất thời trang: cập nhật các xu hướng thời trang phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các kế hoạch về cung ứng và thị trường.
  • Doanh nghiệp sản xuất hoặc gia công thời trang quy mô nhỏ: cập nhật các xu hướng cho quá trình lên mẫu và tư vấn gia công cho khách hàng.
  • Cá nhân thời trang (người của công chúng, người nổi tiếng, fashionista, influencer, KOL hoặc cá nhân yêu thích thời trang): TRENDTHOITRANG hỗ trợ quá trình chọn lựa các sản phẩm thời trang và xây dựng phong cách để củng cố vị trí dẫn đầu và giá trị ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội cũng như trong công chúng hoặc cộng đồng thời trang.
  • Chuyên gia tư vấn thời trang (stylist, fashion consultant): sử dụng báo cáo TRENDTHOITRANG làm cơ sở thông tin cho các hoạt động tư vấn và/hoặc cố vấn về thời trang.
  • Chuyên viên và chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất thời trang: bao gồm giáo viên, giảng viên thời trang, kỹ thuật viên thiết kế rập…
  • Sinh viên khối ngành thời trang: bao gồm các phân ngành chuyên sâu trong lĩnh vực thời trang như: thiết kế, marketing và kinh doanh…
 
documents of colors palettes put open on table
35