TrendThoiTrang

Báo cáo TRENDTHOITRANG được thực hiện như thế nào?

Bằng cách sử dụng các nguồn dữ liệu uy tín, TRENDTHOITRANG liên tục theo dõi, tổng hợp và phân tích các bộ sưu tập theo mùa mới nhất của các nhà mốt (fashion houses) quốc tế, các báo cáo xu hướng văn hoá xã hội & hành vi tiêu dùng của các công ty nghiên cứu và dự báo xu hướng thị trường, đồng thời nghiên cứu và tham khảo các báo cáo thời trang của các nhà phân tích và dự báo thời trang quốc tế, chúng tôi thực hiện báo cáo TRENDTHOITRANG với mục tiêu cung cấp một bản báo cáo chuyên nghiệp trong lĩnh vực dự báo xu hướng thời trang quốc tế bằng phiên bản tiếng Việt, phục vụ thị trường Việt Nam. Báo cáo hướng đến cộng đồng thời trang chuyên nghiệp bao gồm nhà thiết kế, nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc bán lẻ… trong lĩnh vực thời trang, lẫn những cá nhân (người nổi tiếng, người ảnh hưởng…) có liên quan đến thời trang tại Việt Nam…

Các nguồn dữ liệu được sử dụng để phân tích và tham khảo trong việc thực hiện báo cáo TRENDTHOITRANG bao gồm:

  • Dữ liệu xu hướng thị trường tổng quát, bao gồm các thay đổi vĩ mô & vi mô, ở các góc độ có tác động mạnh mẽ đến xu hướng thời trang: văn hoá, xã hội, nghệ thuật & thiết kế, vật liệu, công nghệ…
  • Dữ liệu thời trang (các bộ sưu tập) trên sàn diễn quốc tế : New York Fashion Week (NYFW), London Fashion Week (LFW), Milan Fashion Week (MFW), Paris Fashion Week (PFW), Copenhagen Fashion Week (CPHFW)…