TrendThoiTrang

Đổi mới Thời trang – Người Đa số Sớm, Đa số Muộn, Tiếp nhận Muộn: Đặc điểm, Động cơ và Vai trò

Giới thiệu

Trong thế giới thời trang, những nhóm người tiêu dùng khác nhau đóng vai trò khác nhau trong việc tiếp nhận các xu hướng mới. Trong khi những người đổi mới (innovators), người tiếp nhận sớm (early adopters) và những người am hiểu thị trường (market mavens) thường được xem là một trong các tác nhân góp phần tạo nên sự thay đổi thời trang, các nhóm tiêu dùng còn lại bao gồm nhóm người đa số sớm (early majority), nhóm người đa số muộn (late majority) và nhóm người tiếp nhận muộn (late adopters) được coi là những người theo dõi (theo gót) thời trang (fashion followers). Bài viết này nhằm tìm hiểu các đặc điểm, động cơ và vai trò của nhóm người đa số muộn và nhóm người tiếp nhận muộn trong ngành công nghiệp thời trang.

Phân loại của Rogers về 5 nhóm tiếp nhận sự đổi mới (xem thêm Các Yếu tố Ảnh hưởng đến Tỷ lệ Tiếp nhận sự Đổi mới trong Thời trang)

Hình minh họa: TRENDTHOITRANG. Nguồn: Rogers, E.M. (2003). Diffusion of Innovations.

Người Đa Số Sớm (Early Majority)

Những người đa số sớm chiếm một phần quan trọng, khoảng một phần ba (34%), trong số tất cả những người tiêu dùng tiếp nhận một đổi mới thời trang. Họ mở lòng hơn đối với việc tiếp nhận các đổi mới so với người tiêu dùng trung bình. Mặc dù họ mất thời gian hơn để xem xét việc tiếp nhận một xu hướng mới, họ vẫn tiếp nhận nó trước nhóm đa số muộn. Không giống như người đổi mới hoặc người tiếp nhận sớm, người đa số sớm thường không được nhìn nhận là những người lãnh đạo ý kiến (opinion leaders). Tuy nhiên, họ đóng vai trò quan trọng trong quá trình lan truyền bằng cách kết nối người tiếp nhận sớm và nhóm đa số muộn.

Người Đa Số Muộn (Late Majority)

Những người đa số muộn thử nghiệm một đổi mới sau khi thành viên trung bình của nhóm đã tiếp nhận nó. Tương tự như người đa số sớm, họ chiếm hơn một phần ba (34%) trong số tất cả những người tiếp nhận. Tuy nhiên, nhóm người đa số muộn tiếp cận các xu hướng thời trang mới với sự hoài nghi và có thể chỉ tiếp nhận sau khi trải qua các tác động từ bên ngoài, như sự nỗ lực kiên trì của con gái thuyết phục mẹ mình mua một cái gì đó khác ngoài “mom jeans.” Thông thường, những người trong nhóm đa số muộn có địa vị xã hội thấp hơn trung bình, nguồn lực tài chính hạn chế và không có nhiều khả năng lãnh đạo ý kiến. Do hạn chế tài chính, họ cần có mức độ chắc chắn cao trước khi tiếp nhận một đổi mới.

Người Tiếp Nhận Muộn (Late Adopters)

Những người tiếp nhận muộn là nhóm cuối cùng của cá nhân tiếp nhận một đổi mới thời trang, chiếm khoảng 16% của người tiếp nhận. Họ thể hiện ít hoặc không có sự lãnh đạo ý kiến và thường có địa vị xã hội thấp hơn, nguồn lực tài chính hạn chế và tuổi cao. Người tiếp nhận muộn thường cô lập hơn, chủ yếu duy trì liên lạc với gia đình và bạn bè thân thiết. Họ thường có sự hoài nghi đối với các tác nhân thay đổi và thích dùng các sản phẩm hoặc thương hiệu quen thuộc. Để vượt qua sự hoài nghi của họ, người tiếp nhận muộn cần một đảm bảo về sự thành công của một đổi mới trước khi thực hiện một mua hàng. Họ thường trung thành với thương hiệu và có khả năng phản ứng với các ưu đãi giảm giá sâu hoặc các chương trình giảm giá.

Tiếp Thị Đối Với Người Tiếp Nhận Muộn

Các công ty thời trang không đầu tư mạnh vào các nỗ lực tiếp thị dành cho người tiếp nhận muộn. Thay vào đó, họ sử dụng các chương trình khuyến mãi và ưu đãi giảm giá sâu để thu hút đối tượng này. Ví dụ, một thương hiệu có thể cung cấp ưu đãi giảm giá 50% trên trang web cửa hàng để quyến rũ người tiếp nhận muộn. Không giống như những người tác nhân thay đổi thời trang, người tiếp nhận muộn không ưu tiên tính độc đáo, vì vậy các công ty thời trang có thể nhấn mạnh sự phổ biến của một xu hướng hoặc nêu bật số lượng lớn người tiêu dùng đã thành công tiếp nhận đổi mới khi tiếp thị đối tượng này.

Kết Luận

Hiểu rõ các nhóm người tiếp nhận thời trang khác nhau là quan trọng đối với những nhà thiết kế, nhà phát triển sản phẩm và những người tiếp thị nhằm giới thiệu và lan truyền các đổi mới một cách thành công. Bằng cách làm việc cộng tác với người tiêu dùng và tận dụng sự hiểu biết và nỗ lực truyền miệng của họ, các chuyên gia thời trang có thể đảm bảo sự tiếp nhận thành công của các xu hướng mới. Từ người tiếp nhận sớm đến người tiếp nhận muộn, mỗi nhóm tiêu dùng đều đóng một vai trò độc đáo trong việc định hình cảnh quan thời trang.

TRENDTHOITRANG

Từ khoá: người tiếp nhận thời trang, đa số sớm, đa số muộn, thuật ngữ đổi mới thời trang, thuật ngữ xu hướng thời trang, báo cáo dự báo xu hướng thời trang, thuật ngữ thời trang, thuật ngữ phân tích & dự báo xu hướng thời trang