TrendThoiTrang

Dự báo Xu hướng Thời trang – Phân tích Môi trường

Vai trò của Phân tích Môi trường trong Dự báo Xu hướng Thời trang

Phân tích môi trường văn hoá xã hội bao quát có vai trò rất quan trọng để dự đoán các xu hướng thời trang sắp tới. Bằng cách quan sát các sự kiện hiện tại, sự thay đổi của dân số, chính trị và văn hóa đại chúng, những người dự báo có thể nhận biết cách thức mà văn hóa sẽ tác động và định hình sở thích của người tiêu dùng như thế nào.

Phân Tích Môi Trường Để Nhận Biết Các Xu Hướng Hiện Tại Và Sắp Tới

Bước đầu tiên trong dự báo thời trang là rà soát yếu tố môi trường (environmental scanning) để nhận biết các xu hướng sắp xảy ra trong xã hội. Các nhà dự báo nghiên cứu sự phát triển trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và công nghệ vốn cung cấp các tín hiệu về sự thay đổi trong nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng.

Mô hình Quy trình Phân tích & Dự báo Xu hướng Thời Trang

Hình: minh họa bởi TRENDTHOITRANG. Nguồn: Eudeok Kim. Fashion Trends Analysis & Forecasting.

Phân tích các Lĩnh vực Kinh tế, Chính trị, Xã hội và Văn hóa

Khi phân tích môi trường, người dự báo sử dụng góc nhìn bao quát để phân tích tất cả các khía cạnh của xã hội:

  • Kinh Tế – Lạm phát, tăng trưởng thu nhập, sự tự tin của người tiêu dùng
  • Chính Trị – Lãnh đạo chính phủ, quan hệ toàn cầu, tham gia quân sự
  • Xã Hội – Giá trị của người tiêu dùng, các vấn đề, sở thích, lối sống
  • Văn Hóa – Truyền thông, giải trí, nghệ thuật, đa dạng

Xem thêm Tác động của Bối cảnh Xã hội lên Xu hướng Thời trang.

Hiểu biết về Tinh thần Thời đại: Zeitgeist

Quan sát các sự kiện hiện tại cung cấp thông tin về zeitgeist – “tinh thần thời đại”. Zeitgeist bao gồm tâm trạng xã hội, thái độ thịnh hành và các vấn đề chiếm ưu thế trong các cuộc thảo luận công chúng. Theo dõi điều này giúp người dự báo nhận ra các yếu tố văn hóa sẽ định hình cho nhu cầu của người tiêu dùng.

Xem xét Bối cảnh Quốc gia và Toàn cầu hoá

Khi rà soát các xu hướng, người dự báo xem xét cả quan điểm cục bộ (địa phương) và toàn cầu. Bối cảnh quốc gia vẫn luôn quan trọng, nhưng sự kết nối toàn cầu cũng sẽ vượt qua các biên giới để giới thiệu các yếu tố ảnh hưởng mới.

Tác động của Nền kinh tế Thay đổi lên Nhu cầu của Người tiêu dùng

Sự thay đổi trong nền kinh tế ảnh hưởng lớn đến tâm lý và sự lựa chọn của người tiêu dùng. Các giai đoạn tăng trưởng thúc đẩy nhu cầu về sự xa hoa và đổi mới, trong khi thời kỳ suy thoái thay đổi ưu tiên hướng về các phong cách cổ điển và giá trị.

Xu hướng Dân số và Tác động lên Thời trang

Sự thay đổi về dân số – quy mô dân số, phân bố tuổi tác, sự pha trộn dân tộc – thay đổi các phân khúc tiêu dùng ưu tiên theo thời gian. Chẳng hạn, một dân số già hóa sẽ thúc đẩy nhu cầu về trang phục thời trang dành cho phụ nữ trưởng thành.

Ảnh hưởng của Chính trị và Thời sự Quốc tế lên Xu hướng Thời trang

Lãnh đạo chính trị và sự kiện toàn cầu ảnh hưởng một cách tinh tế đến xu hướng thời trang. Ví dụ: Việc tham gia chiến tranh thúc đẩy nhu cầu về các phong cách được lấy cảm hứng từ quân đội. Và mối quan hệ thương mại giới thiệu các yếu tố văn hóa Á Đông đã thúc đẩy các nhà thiết kế tích hợp các yếu tố phương Đông.

Ảnh hưởng của Lối sống Người tiêu dùng, Giá trị Văn hóa và Văn hóa Đại chúng lên Thời trang

Xu hướng giải trí, văn hóa người nổi tiếng (celebrity culture), nghệ thuật và niềm đam mê của người tiêu dùng cũng ảnh hưởng đến sở thích về phong cách. Những giá trị như bảo vệ môi trường đã thúc đẩy nhu cầu về các vật liệu hữu cơ, vật liệu ít tác động môi trường hơn và màu sắc tự nhiên. Hay, văn hóa đại chúng (pop-culture) giới thiệu các thể loại, phong cách và cảm hứng mới truyền qua thời trang.

Tóm lại, việc liên tục theo dõi các yếu tố văn hóa xã hội liên quan đến chính trị, kinh tế, dân số và nghệ thuật cung cấp thông tin quan trọng để dự đoán các sản phẩm và phong cách sẽ gây ấn tượng với người tiêu dùng trong các mùa sắp tới.

Xem thêm Tác động của Bối cảnh Xã hội lên Xu hướng Thời trang.

TRENDTHOITRANG

Từ khóa: dự báo xu hướng thời trang, xu hướng thời trang, zeitgeist, tinh thần thời đại, tác động của yếu tố môi trường lên xu hướng thời trang, bối cảnh quốc gia, toàn cầu hóa, nền kinh tế thay đổi, nhân khẩu học, chính trị, thời sự quốc tế, lối sống, giá trị văn hóa, văn hóa đại chúng, văn hóa người nổi tiếng, thuật ngữ đổi mới thời trang, thuật ngữ xu hướng thời trang, báo cáo dự báo xu hướng thời trang, thuật ngữ thời trang, thuật ngữ phân tích & dự báo xu hướng thời trang