TrendThoiTrang

Lịch trình xuất bản báo cáo như thế nào?

Báo cáo dự báo xu hướng thời trang TRENDTHOITRANG được thực hiện định kỳ cho hai mùa Xuân Hè (Spring Summer – SS) và Thu Đông (Fall Winter – FW) hàng năm. Các báo cáo cho mỗi mùa thông thường sẽ được xuất bản trước đó khoảng một năm (từ 9 đến 16 tháng).