TrendThoiTrang

Quy trình Phân tích & Dự báo Xu hướng Thời trang – Thuật ngữ & Khái niệm Bối cảnh văn hóa xã hội (Sociocultural context) Zeitgeist (”tinh thần thời đại”) về mặt văn hóa và các yếu tố môi trường như công nghệ, chính trị, kinh tế ảnh hưởng đến xu hướng thời trang. Dịch […]

Đổi mới Thời trang – Thuật ngữ & Khái niệm Các giai đoạn của quá trình tiếp nhận (Stages of the adoption process) Các giai đoạn của quá trình tiếp nhận đại diện cho các giai đoạn khác nhau mà cá nhân trải qua khi áp dụng một sáng kiến hoặc xu hướng mới. Các […]

Xu hướng Thời trang – Thuật ngữ & Khái niệm Thời trang là một ngành công nghiệp luôn tiến triển, với những kiểu dáng và xu hướng mới xuất hiện liên tục. Khi khám phá thế giới thời trang, chúng ta thường bắt gặp các thuật ngữ như “xu hướng”, “thời trang”, “phong cách” và […]

Thời trang – Thuật ngữ & Khái niệm Chu kỳ thời trang (Fashion Cycle) Chu kỳ thời trang (Fashion cycle) đề cập đến tính chu kỳ của các xu hướng và phong cách trong ngành công nghiệp thời trang. Thường theo một mô hình, các xu hướng mới xuất hiện, trở nên phổ biến, đạt […]